THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 21 Số 2 (2017)

Đăng bởi   Lượt xem:  21850 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

Thông tin hội nghị

 

Dành cho các bạn trẻ

Phùng Hồ Hải: Đồ thị của đa thức