Hội nghị-Hội thảo

Bài giảng đại chúng "Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn", VIASM 7/8/2015.

Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản).


4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING, March 2-6, 2009, Hanoi

Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes

 

The conference is organized jointly by

Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology

Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg

Ho Chi Minh City University of Technology


HỘI THẢO CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC, 27-28/2/2009

 


Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” Đà Nẵng, 23-25/5/2015

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học – Viện HLKHCNVN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại 


Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13, Ba Vì, 23-25/4/2015

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học

Ban tổ chức:

Phan Thành An (Trưởng ban),