Hội nghị-Hội thảo

HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ – HÌNH HỌC – TÔPÔ 2014, Tuần Châu, 18-21/12/2014

Cơ quan tổ chức: ĐHSP Hà Nội, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học.
Cơ quan tài trợ: ĐHSP Hà Nội, Viện Toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Quỹ NAFOSTED, ĐHKHTN ĐHQG HN.


KỶ NIỆM 40 NĂM VIỆT NAM THAM DỰ OLYMPIC TOÁN QUỐC TẾ IMO

Năm 1974, lần đầu tiên Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) và đến nay đã tròn 40 năm. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Toán học Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 40 năm Việt Nam – IMO, gồm một số hoạt động từ nay đến cuối năm 2014. Một trong số đó là Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào ngày Chủ nhật 14/9/2014 tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội.


The 20th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications

Hanoi University of Science and Technology (HUST) Hanoi Vietnam, July 29 to August 03 , 2012 

This conference is co-hosted by International Institute for Research, Training and Development of Human Resource (IHR)


CONGRÈS COMMUN SMF-VMS DE MATHÉMATIQUES HỘI NGHỊ TOÁN HỌC PHỐI HỢP PHÁP - VIỆT SMF-VMS joint congress Huế, 20-24/8/2012

Un congrès commun de la Société mathématique de France (SMF) et de la Société mathématique du Vietnam (VMS) aura lieu du 20 au 24 Août 2012 à Hué. Hué est une ancienne capitale et est située au centre du Vietnam.


5th International Conference on Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes March 5-9, 2012 — Hanoi, Vietnam