Hội nghị-Hội thảo

Hội thảo Việt Nhật về Đại số giao hoán lần thứ 8

Hạ Long, 21-25 tháng 3 năm 2016
Đây là hoạt động khoa học được tổ chức thường xuyên từ năm 2001 giữa các nhà toán học Việt Nam và Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu. Tham gia Hội thảo có hầu hết các nhà toán học của Nhật Bản và một số chuyên gia hàng đầu ở các nước khác trong chuyên ngành Đại số giao hoán.


International workshop “Combinatorial Aspects in Commutative Algebra, Local Algebra and Representation Theory”

The Institute of Mathematics (Hanoi), Vietnam Academy of Science and Technology, organizes the international workshop on “Combinatorial Aspects in Commutative Algebra, Local Algebra and Representation Theory”.


Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 14, Ba Vì - 21-23/4/2016

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Toán học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán


Hội thảo hàng năm 2014 (VIASM Annual Meeting 2014)

"Hội thảo hàng năm" (VIASM Annual Meeting) là một hoạt động chính quy của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT), được tổ chức mỗi năm một lần.

Thời gian: 26-27/7/2014
Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.


Hội thảo Toán rời rạc NTU- VIASM lần thứ nhất

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian: 27 – 30/12/2014