Địa chỉ liên hệ Hội Toán học Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37563474
Email: vms@vms.org.vn
Website: http://vms.org.vn

Tài khoản: Hội Toán học Việt Nam.
Số tài khoản: 0491000028899.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.


Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” Đà Nẵng, 23-25/5/2015

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học – Viện HLKHCNVN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại 


Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13, Ba Vì, 23-25/4/2015

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện Toán học

Ban tổ chức:

Phan Thành An (Trưởng ban), 


Olympic Sinh vien 2016

CƠ QUAN TỔ CHỨC
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Hội Toán học Việt Nam
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quy Nhơn

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Từ 4/2016 tại Trường đại học Quy Nhơn


Ba nhà Toán học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn