Hội thảo hàng năm VIASM 2015, VIASM Thời gian: 22 – 23/8/2015

Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Ban tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago


Hội nghị Phương trình tiến hóa và ứng dụng, Hà Nội, 19-21/10/2015

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
Ban tổ chức:
GS. Nguyễn Hữu Dư, GS. M. Hieber,


Summer School and Workshops "Mathematical statistics tools : theory and practice" VIASM 20-28/7/2015

Organize by: Prof. Agnes Lagnoux (Toulouse University), Prof. Thierry Klein (Toulouse University), Prof. Bertrand Iooss (Toulouse


Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ba Vì, 7/10/2015

TIỂU BAN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC TOÁN – LÝ

Mục đích: Trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật


Bài giảng đại chúng "Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn", VIASM 7/8/2015.

Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản).