4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING, March 2-6, 2009, Hanoi

Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes

 

The conference is organized jointly by

Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology

Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg

Ho Chi Minh City University of Technology


HỘI THẢO CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC, 27-28/2/2009

 


Toán học

Viện Toán

Hội Toán

CLB Toán


Giáo dục

Bộ Giáo dục

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Trường Đh Bách khoa


QUỸ HỖ TRỢ TOÁN HỌC

Quỹ hỗ trợ toán học hình thành do sự đóng góp của các cá nhân quan tâm đến sự phát triển toán học Việt Nam.