Kỳ thi năm 2019

Quyển kỷ yếu Olympic Sinh viên-Học sinh 4/2019

Quyển kỷ yếu tập hợp một số đề thi và hướng dẫn giải do các đoàn đề xuất.


Đề thi & Đáp án môn Giải tích

Đề thi chính thức và đáp án môn Giải tích các bảng A và B.

Thời gian thi: ngày 3/4/2019.


Đề thi ngày thứ nhất bảng Phổ thông

Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ nhất Bảng Phổ thông.

Thời gian thi: ngày 2/4/2019.


Đề thi ngày thứ hai bảng Phổ thông

Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ hai Bảng Phổ thông.

Thời gian thi: ngày 3/4/2019.


Đề thi & Đáp án môn Đại số

Đề thi chính thức và đáp án môn Đại số các bảng A và B.

Thời gian thi: ngày 2/4/2019.