Lược sử Hội Toán học

Đăng bởi   Lượt xem:  43444 
  • Các hội và chi hội thành viên: Hội Toán học Hà Nội, Hội Toán học TP Hồ Chí Minh, Hội ứng dụng Toán học, Hội Toán học Huế, Hội Toán học Nghệ An, Chi hội Toán học Quy Nhơn, Hội Giảng dạy toán phổ thông, Chi hội chuyên ngành Các hệ mờ và ứng dụng

 

CÁC CHỦ TỊCH VÀ TỔNG THƯ KÝ QUA CÁC THỜI KỲ 

 

GSLVThiem

GS Lê Văn Thiêm

GS Hoàng Tụy

Anh GSNDTri1

GS Nguyễn Đình Trí

GSDLVan1

GS Đỗ Long Vân

GSPTLong2

 GS Phạm Thế Long

 lthoa

GS Lê Tuấn Hoa

 

 

Chủ tịch

Tổng thư ký

1966 - 1988

Lê Văn Thiêm

Hoàng Tụy

1988 - 1994

Nguyễn Đình Trí

Đỗ Long Vân

1994 - 1999 và

1999 - 2004

Đỗ Long Vân

Phạm Thế Long

2004-2008

Phạm Thế Long

Lê Tuấn Hoa

2008-2013

Lê Tuấn Hoa

Nguyễn Hữu Dư

2013-2018

Nguyễn Hữu Dư

Phùng Hồ Hải

 

CÁC HỘI NGHỊ TOÁN HỌC TOÀN QUỐC

 

Hội nghị (đại hội) Toán học Toàn quốc là hoạt động chính của mỗi nhiệm kỳ ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam. Danh sách các hội nghị đã được tổ chức bao gồm.

 

Năm Thời gian Địa điểm Tên hội nghị
1971   Hà Nội Hội nghị Toán học toàn miền Bắc lần thứ nhất
1977   Hà Nội Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 2
1985   Hà Nội Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 3
1990   Hà Nội Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 4
1997 17-20/9/1997 Hà Nội Hội nghị Toán học toàn Việt Nam lần thứ 5
2002  7-10/9/2002 Huế Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 6
2008 4-8/8/2008 Quy Nhơn Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7
2013 10-14/8/2013 Nha Trang Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8
2018 14-18/8/2018 Nha Trang Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9