Olympic Sinh vien 2016

CƠ QUAN TỔ CHỨC
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Hội Toán học Việt Nam
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quy Nhơn

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Từ 4/2016 tại Trường đại học Quy Nhơn


Ba nhà Toán học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn


HỘI THẢO “GIẢI TÍCH P-ADIC”, Tuần Châu, 07-10/04/2015

Cơ quan tổ chức: ĐH Thăng Long, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học

Cơ quan tài trợ: ĐH Thăng Long, Viện Hàn lâm KHCN


Các khóa học của Hội Toán học Đông Nam Á - SEAMS Schools 2015

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức các trường (xuân, hè, thu, đông) SEAMS


OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

MỤC ĐÍCH
Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng.