Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 - Nha Trang 10-14/8/2013

Đăng bởi   Lượt xem:  5527 
Mục đích Đại hội

Đại hội Toán học Việt Nam là hội nghị toán học toàn quốc lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.
Nhân dịp Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII sẽ tổ chức một buổi Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam. Thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam sẽ được thông báo sau.

 

Báo cáo mời phiên toàn thể

Phùng Hồ Hải (Viện Toán học-VKHCNVN)

Đinh Nho Hào (Viện Toán học-VKHCNVN)

Phan Quốc Khánh (Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG Tp. HCM)

Trần Vũ Khanh (ĐH Tân Tạo)

Phạm Hữu Tiệp (ĐH Arizona)

 

Theo truyền thống Đại hội sẽ được chia thành 8 tiểu ban, mỗi tiểu ban sẽ có 6 báo cáo mời tiểu ban, cùng các thông báo khoa học.. Báo cáo mời tại các tiểu ban sẽ được Ban chương trình quyết định sau trên cơ sở đề nghị của các tiểu ban.

 
Đơn vị phối hợp tổ chức

• Hội Toán học Việt Nam

• Trường Sĩ quan Thông tin

• Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

• Viện Toán học

 

Các đơn vị tài trợ chính

• Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học

• Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Ban tổ chức

Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng ban), Lê Đình Hùng (Trường SQTT, Đồng Trưởng ban), Đoàn Trung Cường (Viện TH), Nguyễn Việt Dũng (Viện TH), Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn), Nguyễn Văn Hữu (ĐH Công nghệ Đông Á), Vũ Hoàng Linh (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội), Phạm Thế Long (Học viện KTQS, Đồng Trưởng ban), Nguyễn Thiện Luận (Học viện KTQS), Lê Thanh Nhàn (ĐHKH – ĐH Thái Nguyên), Tống Đình Quỳ (ĐHBK HN), Nguyễn Văn Sanh (ĐH Mahidol), Lê Văn Thuyết (ĐH Huế), Nguyễn Văn Trào (ĐHSP Hà Nội), Đặng Đức Trọng (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Nguyễn Anh Tuấn (ĐHSP Tp.HCM), Nguyễn Hoàng Tuyến (Trường SQTT), Mai Văn Tư (ĐH Vinh).

 

Ban chương trình

Lê Tuấn Hoa (Viện NCCCT, Đồng Trưởng ban), Trần Văn Nhung (HĐCDGSNN, Đồng Trưởng ban), Phạm Kỳ Anh (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago, Viện NCCCT), Nguyễn Đình Công (Viện KHCNVN), Nguyễn Tự Cường (Viện TH), Đinh Dũng (Viện CNTT – ĐHQG HH), Dương Minh Đức (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Phùng Hồ Hải (Viện TH), Đinh Nho Hào (Viện TH), Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Phan Quốc Khánh (ĐHQT-ĐHQG Tp.HCM), Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long), Nguyễn Văn Mậu (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Vũ Ngọc Phát (Viện TH), Hoàng Xuân Phú (Viện TH), Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh), Nguyễn Khoa Sơn (Viện TH), Ngô Đắc Tân (Viện TH), Đỗ Đức Thái (ĐHSP HN), Đào Trọng Thi (UBTV Quốc hội), Ngô Việt Trung (Viện TH).

 

Ban tổ chức địa phương

Nguyễn Hoàng Tuyến (Trưởng Ban), Bùi Sơn Hà (Phó Ban), Lương Xuân Cương, Phạm Văn Thẩm, Phạm Tiến Thọ, Đặng Sơn Tuấn (tất cả thuộc Trường SQTT).

 

Liên hệ

Mọi liên hệ với Ban tổ chức được thực hiện qua

E-mail: dhthtq2013@viasm.edu.vn

Trang web: http://www.viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2013/

 
DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN

Đại số – Hình học – Tôpô: Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Ngô Việt Trung (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Nguyễn Tự Cường (Viện TH), Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt), Nguyễn Quốc Thắng (Viện TH), Lê Văn Thuyết (ĐH Huế).

 

Giải tích toán học: Nguyễn Văn Mậu (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Đỗ Đức Thái (ĐHSP HN, Đồng Trưởng TB), Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn), Nguyễn Bích Huy (ĐHSP TpHCM), Đặng Đức Trọng (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Nguyễn Đông Yên (Viện TH).

 

Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng: Dương Minh Đức (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM, Đồng Trưởng TB), Đinh Nho Hào (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Vũ Hoàng Linh (ĐHKHTN – ĐHQGHN), Vũ Ngọc Phát (Viện TH), Nguyễn Minh Trí (Viện TH).

 

Toán học rời rạc và Cơ sở toán trong tin học: Ngô Đắc Tân (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Trần Đan Thư (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM, Đồng Trưởng TB), Phan Hà Dương (Viện TH), Bùi Thu Lâm (Học viện KTQS), Lê Anh Vinh (ĐHGD – ĐHQG HN).

 

Tối ưu và Tính toán khoa học: Phan Quốc Khánh (ĐHQT-ĐHQG TpHCM, Đồng Trưởng TB), Hoàng Xuân Phú (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Nguyễn Định (ĐHQT – ĐHQG Tp. HCM), Lê Dũng Mưu (Viện TH), Huỳnh Văn Ngãi (ĐH Quy Nhơn), Nguyễn Năng Tâm (ĐHSP Xuân Hòa).

 

Xác suất và Thống kê toán học: Nguyễn Đình Công (Viện KH&CN VN, Đồng Trưởng TB), Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Hồ Đăng Phúc (Viện TH), Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh), Đặng Hùng Thắng (ĐHKHTN – ĐHQGHN).

 

Ứng dụng toán học: Phạm Kỳ Anh (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Tống Đình Quỳ (ĐHBK HN, Đồng Trưởng TB), Đặng Quang Á (Viện CNTT), Phạm Huy Điển (TT Thông Tin – Viện KH&CNVN), Phạm Thế Long (Học viện KTQS), Nguyễn Khoa Sơn (Viện TH).

 

Giảng dạy và Lịch sử toán học: Trần Ngọc Giao (Học Viện GD, Đồng Trưởng TB), Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long, Đồng Trưởng TB), Lê Thị Hoài Châu (ĐHSP Tp. HCM), Đào Thái Lai (Viện KHGD), Bùi Văn Nghị (ĐHSP HN), Đào Tam (ĐH Vinh)