Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) ngày 7-25/10/2013

Đăng bởi   Lượt xem:  22694 
Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) ngày 7-25/10/2013

từ 7-25/10/2013, tiếp nối trường xuân về Tổ hợp hình học hồi đầu năm nay và các hoạt động của các năm trước.

Ảnh minh họa

 

Trường thu là một hoạt động phối hợp giữa Viện Toán học và Trường Toán Berlin (Berlin Mathematical School). Các giảng viên đến từ Berlin sẽ giảng dạy các khoá học về một số lĩnh vực quan trọng của toán học. Học viên của trường thu là các học viên cao học, một số sinh viên xuất
sắc và tiến sỹ trẻ của Việt Nam và học viên cao học đến từ Đức. Mục đích hướng đến là hình thành sự cộng tác giữa các nhà toán học trẻ của Việt Nam và Đức ngày từ thời điểm ban đầu của sự nghiệp. Các hoạt động này được tài trợ bởi Quỹ Einstein và Viện Toán học.


Trong chương trình của trường thu năm nay có các bài giảng 
- Christian Schroder (TU Berlin), "Numerical Linear Algebra".
- Gunter B ¨ arwolff (TU Berlin), "Mathematical Models with pde’s -Numerical Solution".
- Antoine Laurain (TU Berlin), "Nonlinear Programming/Optimization".
- Matthias Miltenberger và Gerald Gamrath (Zuse Institute Berlin/ZIB), "Linear Programming and Mixed Integer Programming: real world problems via the SCIP Optimization Suite".


Chi tiết xem tại 
http://vie.math.ac.vn/learning