Thống kê Công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, MINITAB và JMP

Đăng bởi   Lượt xem:  126438 

 

Số trang: 635 trang

Bìa cứng

Giá bìa: 280.000đ

Thông tin liên hệ mua sách tại đây.

 

Thông tin sách: Đây là bản dịch của cuốn Modern Industrial Statistics: with applications in R, MINITAB and JMP, 2nd Edition,
Ron Kenett, Shelemyahu Zacks, Daniele Amberti (http://as.wiley.com/Wi.../WileyTitle/productCd-1118456068.html) dịch bởi TS Nguyễn Văn Minh Mẫn của ĐHBK TP HCM và 1 số cộng tác viên. Sách bìa cứng in rất đẹp và rõ ràng, có 635 trang và gồm 5 phần sau:
(i) Các nguyên lý suy diễn và phân tách thống kê (268 trang)
(ii) Lý thuyết lấy mẫu và chấp nhận (48 trang)
(iii) Điều khiển quá trình thống kê (107 trang)
(iv) Thiết kế và phân tích thí nghiệm thống kê (53 trang)
(v) Phân tích độ tin cậy và phân tích sự sống còn (61 trang)"