THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 19 Số 4 (2015)

Đăng bởi   Lượt xem:  20207 

Nam Phương: Hai trung tâm UNESCO dạng hai về Toán học và Vật lý được thành lập

Đoàn Thế Hiếu: James Harris Simons Nhà toán học - Nhà đầu tư - Nhà từ thiện

 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

Thông tin hội nghị

 

Dành cho các bạn trẻ

Nguyễn Chu Gia Vượng: Hàm sinh và một số ứng dụng (1)