Đại hội Toán học Việt Nam

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 - Quy Nhơn 4-8/8/2008

Thời gian và địa điểm

Từ 04-08/08/2008 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tp. Quy Nhơn (Bình Định).


Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 - Nha Trang 10-14/8/2013

Thời gian và địa điểm tổ chức

Đại hội được tổ chức từ ngày 10 – 14/08/2013 tại Trường Sĩ quan Thông tin, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.