Hoạt động

Ông gió bà mưa (Truyện cổ tích Pháp)

Tên sách: Ông gió bà mưa

Tác giả: Paul de Musset

Người dịch: Khánh Hà

NXB Thông tin và Truyền thông


Những nàng tiên biển (Truyện cổ tích Pháp)

Tên sách: Những nàng tiên biển (Truyện cổ tích Pháp)

Tác giả: Karr

NXB Văn học


Một ngày phiêu lưu trong thế giới Toán học kỳ diệu

Tên sách: Một ngày phiêu lưu trong thế giới Toán học kỳ diệu

Tác giả: Jin Akiyama và Mari-Jo Ruiz

Người dịch: Vương Hoa dịch cùng với sự giúp đỡ của GS. TS Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thế giới


Người mặt nạ đen từ nước Al-Jabr

Tên sách: Người mặt nạ đen từ Al-Jabr

Tác giả: Vladimir Levshin - Emilia Aleksandrove

Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thông tin và Truyền thông


Hình học phẳng

Tên sách: Hình học phẳng

Tác giả: Kiselev

Người dịch: Nguyễn Vân Hằng

NXB Thông tin và Truyền thông