Hoạt động

Ba ngày ở nước tí hon

Tên sách: Ba ngày ở nước tí hon
Tác giả: Vladimir Levshin
Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng
NXB Thông tin và Truyền thông


Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm

Tên sách: Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm

Tác giả: Malba Tahan

Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Hải Yến, Phạm Việt Hùng

NXB Thông tin và Truyền thông


Ấn phẩm của Sputnik Education

Các ấn phẩm sau của Sputnik Education hiện đang được giới thiệu trên trang web của Hội.


Đại số đa tuyến tính, Phùng Hồ Hải

Tên sách: Đại số đa tuyến tính.

Tác giả: Phùng Hồ Hải.

Năm XB: 2010.

NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.


Lý thuyết tối ưu không trơn, Nguyễn Xuân Tấn

Tên sách: Lý thuyết tối ưu không trơn.

Tác giả: Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Bá Minh.

Năm XB: 2007.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.