Hội nghị-Hội thảo

Tài trợ tham dự Đại hội Toán học Châu Á (AMC) 2016

Với sự tài trợ từ

  1. Hội Toán học Hàn Quốc (KMS)
  2. Hội Toán học Nhật Bản (MSJ)
  3. Hội Toán học Indonesia (IndoMS)
  4. Ủy ban vì các nước đang phát triển của Liên đoàn Toán học thế giới (CDC-IMU)
  5. Trung tâm toán lý thuyết và ứng dụng quốc tế (CIMPA)

Vietnam-Korea Joint Workshop on Dynamical Systems and Applications

Time: Hanoi, March 02-05, 2016
Venue: Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)
7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST"s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.


For more detail see: http://viasm.edu.vn/hdkh/vietnam-korea-joint-workshop/


Source: VIASM


HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-HÌNH HỌC-TÔ PÔ 2016

Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô.


123

123 test


Đại hội Toán học Châu Á lần thứ 7 - AMC 2016

Đại hội Toán học Châu Á lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào các ngày 25-29 tháng 7 năm 2016. Đại hội do Hội Toán học Đông Nam Á (SEAMS) tổ chức. Hiện nay Đại hội đã có trang web tại địa chỉ
http://www.amc2016.org/home/

Kính mời tất cả những ai quan tâm xem thông tin về đại hội trên trang web và đăng kí tham dự.