Hội nghị-Hội thảo

International workshop “Combinatorial Aspects in Commutative Algebra, Local Algebra and Representation Theory”

The Institute of Mathematics (Hanoi), Vietnam Academy of Science and Technology, organizes the international workshop on “Combinatorial Aspects in Commutative Algebra, Local Algebra and Representation Theory”.


Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 14, Ba Vì - 21-23/4/2016

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Toán học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán


Hội thảo hàng năm 2014 (VIASM Annual Meeting 2014)

"Hội thảo hàng năm" (VIASM Annual Meeting) là một hoạt động chính quy của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT), được tổ chức mỗi năm một lần.

Thời gian: 26-27/7/2014
Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.


Hội thảo Toán rời rạc NTU- VIASM lần thứ nhất

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian: 27 – 30/12/2014


HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ – HÌNH HỌC – TÔPÔ 2014, Tuần Châu, 18-21/12/2014

Cơ quan tổ chức: ĐHSP Hà Nội, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học.
Cơ quan tài trợ: ĐHSP Hà Nội, Viện Toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Quỹ NAFOSTED, ĐHKHTN ĐHQG HN.