Ban Chấp hành khóa 6 (Nhiệm kỳ 2008 - 2013)

Đăng bởi   Lượt xem:  8797 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

Khoá 6, nhiệm kỳ 2008-2013

 

Chủ tịch và Tổng thư ký:

1.     Chủ tịch: GS-TSKH Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học.

2.     Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí: GS-TS Nguyễn Hữu Dư, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

Các phó chủ tịch:

3.     GS-TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

4.     GS-TSKH Phan Quốc Khánh, Trường đại học Quốc Tế - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

5.     GS-TSKH Nguyễn Văn Mậu, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

6.     PGS-TS Tống Đình Quỳ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

7.     GS-TSKH Nguyễn Khoa Sơn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các phó tổng thư kí:

8.     PGS-TSKH Phùng Hồ Hải, Viện Toán học.

9.     PGS-TS Nguyễn Thiện Luận, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Các uỷ viên:

10. TS Đinh Thanh Đức, Đại học Quy Nhơn.

11. GS-TS Nguyễn Văn Hữu, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

12. GS-TSKH Hà Huy Khoái, Viện Toán học.

13. PGS-TS Lê Thanh Nhàn, Khoa Khoa học – ĐH Thái Nguyên.

14. TS Nguyễn Văn Sanh, ĐH Mahidol – Thái Lan.

15. GS-TSKH Đỗ Đức Thái, Đại học Sư phạm Hà Nội.

16. GS-TS Lê Văn Thuyết, Đại học Huế.