Ban Chấp hành khóa 7 (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Đăng bởi   Lượt xem:  7091 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

Khoá 7, nhiệm kỳ 2013-2018

1. 

Nguyễn Hữu Dư

ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

 

Chủ tịch

2. 

Phùng Hồ Hải

Viện Toán học

 

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

3. 

Nguyễn Hữu Việt Hưng

ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

 

Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại

4. 

Phan Quốc Khánh

ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

 

Phó chủ tịch phụ trách các hoạt động khu vực phía Nam

5. 

Phạm Thế Long

Học viện KTQS

 

Phó chủ tịch phụ trách thi Olympic sinh viên

6. 

Ngô Việt Trung

Viện Toán học

 

Phó chủ tịch phụ trách khoa học

7. 

Nguyễn Thị Lê Hương

Viện NCCC về Toán

 

Phó tổng thư ký

8. 

Vũ Hoàng Linh

ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

 

Phó tổng thư ký

9. 

Đoàn Trung Cường

Viện Toán học

 

Uỷ viên

10.

Trần Nam Dũng

ĐHKHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

 

Uỷ viên

11.

Phan Thị Hà Dương

Viện Toán học

 

Uỷ viên

12.

Đinh Thanh Đức

ĐH Quy Nhơn

 

Uỷ viên

13.

Phạm Việt Đức

ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

 

Uỷ viên

14.

Nguyễn Thiệu Huy

ĐH Bách khoa Hà Nội

 

Uỷ viên

15.

Hà Huy Khoái

ĐH Thăng Long

 

Uỷ viên

16.

Nguyễn Thành Quang

ĐH Vinh

 

Uỷ viên

17.

Đỗ Đức Thái

ĐH Sư phạm Hà Nội

 

Uỷ viên

18.

Lê Văn Thuyết

ĐH Huế

 

Uỷ viên

19.

Đặng Đức Trọng

ĐHKHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

   Uỷ viên