Trường hè ICTP-CIMPA về Lattices and Applications in Cryptography and Coding Theory

Đăng bởi   Lượt xem:  19094 

Thời gian và địa điểm

Đại Học Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh từ 1-12/08/2016

 

Cơ quan tổ chức

Đại Học Sài Gòn và Đại Học KHTN Tp. Hồ Chí Minh

 

Hạn đăng kí

20 tháng 05 năm 2016

 

Thông tin chi tiết xem tại: http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/valerio/hochiminh16.html