DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes

Đăng bởi   Lượt xem:  13972 


Giảng viên:
+ GS. Kersting, Götz – Đại học Goethe, Đức
+ PGS. Neeman, Joseph – Đại học Bonn, Đức
+ PGS. Rizzolo, Douglas – Đại học Delaware, Mỹ
+ PGS. Tran, Ngoc – Đại học Bonn, Đức
+ Winter, Anita – Đại học Duisburg-Essen, Đức
Tutorial sessions led by: Dipl.Math Geldhauser, Carina – Đại học Bonn, Đức
Nội dung:
Combinatorial stochastic processes studies random permutations and partitions of a large population, and the reverse process, the merging of smaller units into progressively larger communities, called coalescent. These processes are abundant in nature. Since the publication of the major text "Combinatorial Stochastic Processes" by Jim Pitman in 2002, the field has had major advancement. This spring school takes participants from basic notions in the field through to some major theorems, applications, and open problems.
This two-week spring school consists of 17 lectures and 7 discussions sessions. It introduces graduate students and researchers in related fields to the major tools, open problems and applications of combinatorial stochastic processes. The discussions are for lecturers and participants to mingle, exchange ideas, and work on open questions.
Ngôn ngữ được sử dụng: Tiếng anh
Hội thảo được hỗ trợ bởi DAAD và số lượng đại biểu được giới hạn.
Đăng ký tham dự >> tại đây.
Hạn đăng ký:
+ Nếu bạn là sinh viên nước ngoài và cần phải có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam. Đề nghị đăng ký chậm nhất vào ngày 15/1/2016.
+ Nếu bạn xin tài trợ đi lại để tham dự Trường Xuân. Đề nghị bạn đăng ký trước 15/2/2016.
+ Bạn nào không cần những điều kiện trên thì đăng ký trước 29/2/2015.