THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 27 Số 3 (2023)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Ngô Việt Trung Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội Toán học Việt Nam

 

Vũ Hoàng Linh, Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam lần thứ  IX

 

Lê Xuân Thanh, Trần Văn Thành Hội nghị  Toán học Toàn quốc lần thứ X

 

Lê Hồng Vân Toán học của học tập và học máy

 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

 

Tin thế giới