OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

Đề thi & Đáp án môn Giải tích

Đề thi chính thức và đáp án môn Giải tích các bảng A và B.

Thời gian thi: ngày 3/4/2019.


Đề thi ngày thứ nhất bảng Phổ thông

Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ nhất Bảng Phổ thông.

Thời gian thi: ngày 2/4/2019.


Đề thi ngày thứ hai bảng Phổ thông

Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ hai Bảng Phổ thông.

Thời gian thi: ngày 3/4/2019.


Đề thi & Đáp án môn Đại số

Đề thi chính thức và đáp án môn Đại số các bảng A và B.

Thời gian thi: ngày 2/4/2019.


THÔNG BÁO SỐ I: OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ I

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2019

Nha Trang, 01 - 07/4/2019

MỤC ĐÍCH:

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học toán trong học sinh, sinh viên. Phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán trong các trường đại học, cao đẳng và học viện.